מרצפות חוץ מועדות לנזקי מזג האויר והגלזורה העליונה של האבן נשחקת ומשחירה עם השנים. ניקוי וחידוש מומלץ ובנוסף מריחת סילר להגנה על המרצפות לאורך שנים.

שירותים נוספים: