מרצפות שיש לסוגיהן וטרצו, נשחקות עם השנים והגליזורה העליונה והמבריקה של האבן נישחקת.
ניתן ללטש ולחדש את המרצפות ולהחזירו לקדמותן ע”י ליטוש והברקה.

שירותים נוספים: